აგრო-ლიგის კონცეფციის ავტორია სოფლის მეურნეობის განვითარების ასოციაცია (ADA).

კონკურსის მიზანია საქართველოში აგრარული და გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო სექტორების (უმაღლესი, პროფესიული) განვითარების ხელშეწყობა და წარმატებული სტუდენტების წარმოჩენა-პოპულარიზაცია.

2024 წელს აგრო-ლიგა ჩატარდა სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ, გაეროს (UNDP) განვითარების პროგრამის პროექტის - "საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლების და ტრენინგების (VET) სისტემების მოდერნიზება (ფაზა 3)" ფარგლებში. შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით.
კონკურსის კონცეფციის ავტორი და ორგანიზატორია სოფლის მეურნეობის განვითარების ასოციაცია (ADA).